Lá điện trở đo biến dạng HBM 1-LY1x-0.3/120# 120 Ohm

Thông tin liên hệ

  • Hãng sản xuất: HBM
  • Mã sản phẩm: 1-LY1x-0.3/120#

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!

Liên hệ tư vấn Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3977.8269 / 0906.988.447

Email: sales@lidinco.com  

Liên hệ tư vấn Bắc Ninh, Hà Nội

Điện thoại: (0222).730.0180

Email: bn@lidinco.com

Liên hệ qua ứng dụng:  logo zalo   icon skype (Lidinco)