Bộ tiền khuếch đại âm thanh

Thiết bị sử dụng để khuếch đại đầu vào của các máy đo tiếng ồn, giúp tín hiệu thu vào tốt hơn dễ dàng phân tích hơn
Hiển thị đầy đủ