Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Để Phân Tích Đường (° Baume) Trong Rượu Vang, Bã Rượu Và Nước Trái Cây – Hanna Instruments HI96814

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!
Category:

Liên hệ tư vấn Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3977.8269 / 0906.988.447

Email: sales@lidinco.com  

Liên hệ tư vấn Bắc Ninh, Hà Nội

Điện thoại: (0222).730.0180

Email: bn@lidinco.com

Liên hệ qua ứng dụng:  logo zalo   icon skype (Lidinco)