Chất làm mát độ dẫn điện thấp

Thông tin sản phẩm

  • Hãng sản xuất: Allied High Tech
  • Mã sản phẩm: 5-1555

Product Information

  • Manufacturer: Allied High Tech
  • Model: 5-1555

Liên hệ tư vấn Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3977.8269 / 0906.988.447

Email: sales@lidinco.com  

Liên hệ tư vấn Bắc Ninh, Hà Nội

Điện thoại: (0222).730.0180

Email: bn@lidinco.com

Liên hệ qua ứng dụng:  logo zalo   icon skype (Lidinco)