Automatic Screw Feeder OHTAKE OMR20SET2/23SET2/26SET2/30SET2/35SET2/40SET2/50SET2/60SET2

Product Information

  • Manufacturer: Ohtake
  • Model: OMR20SET2/23SET2/26SET2/30SET2/35SET2/40SET2/50SET2/60SET2
  • Warranty: 12 months

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!

Contact Ho Chi Minh City

Tel: (028).3977.8269 / 0906.988.447

Email: sales@lidinco.com  

Contact Bac Ninh, Ha Noi City

Tel: (0222).730.0180

Email: bn@lidinco.com

Other Contact:  icon skype   logo zalo