Automatic Screw Feeder OHTAKE BS-CS20/CS23/CS26/CS30/CS35/CS40/CS50/CS60

Product Information

  • Manufacturer: Ohtake
  • Model: BS-CS20/CS23/CS26/CS30/CS35/CS40/CS50/CS60
  • Warranty: 12 months

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!

Contact Ho Chi Minh City

Tel: (028).3977.8269 / 0906.988.447

Email: sales@lidinco.com  

Contact Bac Ninh, Ha Noi City

Tel: (0222).730.0180

Email: bn@lidinco.com

Other Contact:  icon skype   logo zalo