Waveform/Function Generator Keysight 33621A

Product Information:

  • Manufacturer Keysight
  • Model: 33621A
  • Warranty: 12 months

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!

 

 

Contact Ho Chi Minh City

Tel: (028).3977.8269 / 0906.988.447

Email: sales@lidinco.com  

Contact Bac Ninh, Ha Noi City

Tel: (0222).730.0180

Email: bn@lidinco.com

Other Contact:  icon skype   logo zalo