Raw cables Huber & Suhner MULTIFLEX_86 50Ω 40GHz

Product Information

  • Manufacturer: Huber & Suhner
  • Model: MULTIFLEX_86

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!

Contact Ho Chi Minh City

Tel: (028).3977.8269 / 0906.988.447

Email: sales@lidinco.com  

Contact Bac Ninh, Ha Noi City

Tel: (0222).730.0180

Email: bn@lidinco.com

Other Contact:  icon skype   logo zalo