Mixed-domain Oscilloscopes Gwinstek MDO-2204EG/MDO-2204EX

Product Information

  • Manufacturer: Gwinstek
  • Model: MDO-2072EG/MDO-2072EX
  • Warranty: 12 months

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!

Contact Ho Chi Minh City

Tel: (028).3977.8269 / 0906.988.447

Email: sales@lidinco.com  

Contact Bac Ninh, Ha Noi City

Tel: (0222).730.0180

Email: bn@lidinco.com

Other Contact:  icon skype   logo zalo