Conveyors SMT Samtronnik SMA-2A100L/2A100XL/2B050L/2B050XL/2B060L/2B060XL/2B070L

Product Information

  • Manufacturer: Samtronik
  • Model: SMA-2A100L/2A100XL/2B050L/2B050XL/2B060L/2B060XL/2B070L
  • Warranty: 12 months

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!
Category:

Contact Ho Chi Minh City

Tel: (028).3977.8269 / 0906.988.447

Email: sales@lidinco.com  

Contact Bac Ninh, Ha Noi City

Tel: (0222).730.0180

Email: bn@lidinco.com

Other Contact:  icon skype   logo zalo